sven schreiber brille

Ta det med ro!

Flere av oss er tyske og som et tysk ordtak sier, har vi ryktene om at vi «går i kjelleren for å le». Alle italienerne er flinke til å synge og alle afrikanerne er flinke til å danse, er vel like galt eller riktig. Franskmenn kan lage mat og engelskmenn har med seg en paraply, ja vel… Hvis du skal jobbe sammen med andre mennesker og for andre mennesker, så er det vel det beste å trives sammen med andre mennesker. Noen som trives sammen med deg, ler sammen med deg og da er det ingen som tar seg selv alt for høytidelig. Dette minsker verken konsentrasjonen eller profesjonaliteten, det stikk motsatte er påvist, begge delene øker. Le av oss, ring oss, så ler vi sammen og så bruker vi den energien til å lage noe fint.

collage